DriveX NANO7 牧笺的点评详情
牧笺的点评详情

牧笺

真香
2023-1-28 入手90天
漆水可以,3u的确有点重

亮点 漆水可以。。。。。。。。
不足 暂无发现。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2022-10入手
备注 全新,3u
身高
167cm
体重
45kg
脚码
41.5
持拍
右手
球龄
未知
等级
未知
有用          1
有61家店铺在售,前去选购!

当前为游客身份[登陆]  
▼倒序查看球友回复

基础信息
类型: 羽毛球拍
品牌: 威克多VICTOR
系列: 驭系列 
上市: 2022年