max14


点评 用过 想用
4 件 122 件 492 件
装备统计
33件羽毛球拍 3件羽毛球鞋
1件运动包 10件球衣球裤
33件羽毛球 9件羽毛球线
9件手胶 8件球袜
6件护具 5件毛巾
2件帽子 3件其它
品牌喜好
56
17
8
7
6
6
5
5
4
3
3
1
1