Lemon_F点评过的装备

龙牙之刃
还行
2022-6-9
Ta对此装备打3星,未点评!

CHALLENGER 9500
还行
2022-5-24
Ta对此装备打3星,未点评!

GUNGNIR BETA
还行
2022-5-24
Ta对此装备打3星,未点评!

SUPER NANO 7
还行
2022-5-24
Ta对此装备打3星,未点评!

雷霆80
推荐
2022-5-24
Ta对此装备打4星,未点评!

AERONAUT 9000
还行
2022-5-24
Ta对此装备打3星,未点评!

AERONAUT 9000C
推荐
2022-5-24
Ta对此装备打4星,未点评!

ASTROX 99 宝石蓝藏青
还行
2022-5-24
Ta对此装备打3星,未点评!

TK-HMR F/M
推荐
2022-5-24
Ta对此装备打4星,未点评!

TK-F C 白金版
还行
2022-5-24
Ta对此装备打3星,未点评!

JETSPEED S 10 黑金
推荐
2022-5-24
Ta对此装备打4星,未点评!

神速100X
推荐
2022-5-24
Ta对此装备打4星,未点评!

TK-F 隼 黑金
真香
2022-5-24
Ta对此装备打5星,未点评!


Lemon_F点评 用过 想用
13 款 13 款 0 款
装备统计
共消费10440元,近一年消费9030元
13款羽毛球拍
品牌喜好
8
3
1
1