yasir点评过的装备

VG1
推荐
20天前
Ta对此装备打4星,未点评!

无敌号ACE
推荐
2021-4-3
Ta对此装备打4星,未点评!

HX-600
推荐
2021-3-19
Ta对此装备打4星,未点评!

神速98K
推荐
2021-3-19
Ta对此装备打4星,未点评!

ArcSaber 10
推荐
2021-3-11
Ta对此装备打4星,未点评!

AC-102C
真香
2021-3-11
Ta对此装备打5星,未点评!

75TH POWER CUSHION 65Z 2
推荐
2021-2-23
Ta对此装备打4星,未点评!

BRAVE SWORD 12
还行
2021-2-9
Ta对此装备打3星,未点评!

BRAVE SWORD 11
还行
2021-2-9
Ta对此装备打3星,未点评!

TSF TITANIUM POWER 99
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

Flame N50
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

ARCSABER 11 金属红
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

VOLTRIC Z-FORCE Ⅱ
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

变色龙 Ranger 2.0
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

世界上最轻球拍LG200
一般
2021-2-3
Ta对此装备打2星,未点评!

JS-i TOUR
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

SUPER NANO 7
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

N80 II
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

ArcSaber 10 LV
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!

DUORA 10 YX 橙蓝
还行
2021-2-3
Ta对此装备打3星,未点评!


yasir点评 用过 想用
23 件 23 件 0 件
装备统计
18件羽毛球拍 4件羽毛球鞋
1件手胶
品牌喜好
7
7
7
1
1