yuanliangyou点评过的装备

LIGHTNING3359
推荐
2012-9-2 亮点:杀球很给力·····
不足:操控性能一般·········
2 / 2 的网友认为有用


yuanliangyou


点评 用过 想用
1 件 95 件 4 件
装备统计
36件羽毛球拍 4件羽毛球鞋
4件运动包 5件羽毛球线
29件羽毛球 7件球衣球裤
4件手胶 3件护具
1件毛巾 2件球网
品牌喜好
23
19
17
11
8
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1