ASTROX 99 Pro 入手价
1250元
全新均价
913元
二手均价
3614人
登记球友
球友 入手价格 入手日期 新旧程度 装备描述
900 2022-08-15 二手 首无3u5ch
1060 2022-08-14 全新 白虎纹 4U5
1504 2022-08-14 全新 白虎纹ch版
1300 2022-08-14 全新 CH 4uG5 白虎纹
900 2022-08-14 二手 4u无瑕
820 2022-08-14 二手 ch,无暇
930 2022-08-14 二手 首无sp
1504 2022-08-13 全新 4u5 白虎纹
1350 2022-08-13 全新 ch 白虎纹 4ug5
840 2022-08-12 二手 ch,4ug5
999 2022-08-12 全新
999 2022-08-12 全新 ch 4ug5 日耀红
1120 2022-08-12 全新
1000 2022-08-12 二手 99新4ug5jp版
1500 2022-08-12 全新 4u5
1504 2022-08-12 全新
850 2022-08-12 二手 白虎4ug5
1500 2022-08-12 全新
1188 2022-08-12 全新 4ug6
1385 2022-08-11 全新 白虎纹4u
基础信息
类型: 羽毛球拍
品牌: 尤尼克斯YONEX
系列: ASTROX 天斧系列 
上市: 2021年9月
提交入手信息