DUORA 10 YX 橙蓝 入手价
1027.9元
全新均价
636.5元
二手均价
825人
登记球友
球友 入手价格 入手日期 新旧程度 装备描述
848 2022-04-20 全新 3u5
850 2022-04-19 全新
680 2022-04-19 二手 sp3ug5
750 2022-04-18 二手
980 2022-04-13 全新
400 2022-04-13 二手 3u
898 2022-04-12 全新 双刃10蓝橙
700 2022-04-10 二手 蓝橙3u sp
850 2022-04-10 全新
1125 2022-04-09 全新 3u5
550 2022-04-05 二手 TW版 橙蓝
650 2022-04-05 二手 3u4
985 2022-04-04 全新 sp 3ug5
1400 2022-04-03 全新 老色3UG5中杆木
635 2022-04-03 二手 3ug4,橙蓝
110 2022-04-01 全新 jp
480 2022-03-24 二手
1300 2022-03-13 全新 CH3UG5
1300 2022-03-13 全新
750 2022-03-12 二手 3U5 sp
基础信息
类型: 羽毛球拍
品牌: 尤尼克斯YONEX
系列: DUORA 双刃系列 
上市: 未知
提交入手信息